Soudní znalectví v oboru psychiatrie a zjištování nemateriální újmy (ztížení společenského uplatnění) Kralupy nad Vltavou

 
Poskytuji služby soudního znalce v oboru psychiatrie. Na základě odborného vyšetření vypracujeme znalecký posudek. Zjišťujeme platnost právních dokumentů z hlediska způsobilosti osob k právním úkonům. Vyšetřujme duševní stav obviněného z trestného činu na žádost advokáta či soudu. O znalecký posudek může požádat nejen advokátní kancelář či soud, ale i státní zařízení či soukromá osoba.

Zjišťujeme tzv. imateriální újmu. Při nemateriální újmě se jedná o zásah do zdraví, cti či soukromí člověka. Následky takové újmy jsou vážné a mohou se promítnout i do majetkových poměrů člověka. Příkladem imateriální újmy může být nezaviněná nehoda při řízení motorového vozidla, po které má účastník nehody strach nadále řídit (má fobii z řízení vozidla). Po roce od nehody dochází k posouzení psychického stavu a pokud i nadále přetrvává u osoby daná fobie, má nárok na odškodnění za způsobenou psychickou újmu.